Vize Alımı

İrlanda Vizesi

İrlanda: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 

 İrlanda’ya seyahat edecek yolcularımız için Seyahat Sağlık Sigortası zorunludur. 0212 243 74 64 numaralı telefondan seyahat sigortaları ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 TİCARİ VİZE ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR

İstenen Belgeler: Aşağıda belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz gereklidir. 

 •Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

 •3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )

 •Uçak rezervasyonu.

 •Otel rezervasyonu.

 •Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)

 •Bu seyahati şirketiniz adına yaptığınızı, ziyaretin amacını, ziyaret tarihlerini, seyahat-ziyaret, konaklama cep harçlığı vb. masrafların tamamının kim tarafından karşılanacağını gösterir, işvereninizden alacağınız bir yazı. (İş yerizin konuni evrakları; Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)

 •Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu

 •İşe giriş bildirgesi ( son 3 aylık sigorta dökümü )

 •Ziyaret sonrasında aynı işe geri döneceğiniz de işvereniniz tarafından teyit edilmelidir.

 •İrlandalı firma tarafından düzenlenecek; ziyaret tarihlerini, ziyaretin gerekçesini, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağını, konaklama ile ilgili ayrıntıları ve irtibat kurulacak kişi ile ilgili tüm ayrıntıları gösterir bir yazı. (İrlanda adresli dışındaki davet mektupları kesinlikle kabul edilmeyecektir)

 NOT: Vereceğiniz tüm yazılar resmi antetli kağıda hazırlanmalı ve doğrulama amacıyla irtibat kurulacak kişiyle ilgili tüm ayrıntılar belirtilmelidir. Bu ayrıntılar açık posta adresi, irtibata geçilecek kişinin tam adı, şirketteki konumu, telefon numarası (sabit telefon) ve varsa e-posta adresini (Yahoo veya Hotmail gibi e-posta adresleri kabul edilmemektedir) kapsamalıdır. Varsa Web sitesi adresi de belirtilmelidir. 

•İki firma arasındaki daha önceki bağlantılarla ilgili belge ve kanıtlar ile bu seyahatle ilgili olarak taraflar arasında yapılan yazışmaların birer örneğinin ibraz edilmesi de vize başvurusu değerlendirmesinde yararlı olacaktır.

 •Bu seyahatle ilgili masrafları kendiniz karşılayacaksanız son 6 aya ait kişisel mali kaynaklarınızı gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü vermeniz gerekecektir.

 •Bu gezi masraflarını neden kendi cebinizden karşılayacağınızı da izah etmeniz zorunludur.

 •Üzerinde bulunan mülk var ise tapu fotokopisi & araba ruhsat fotokopisi

 •Çok girişli talep için gerekli şartlar

◦Kişinin daha önce İrlanda’da bulunmuş olması

◦İş yeri yazısında ve Davet mektebunda neden çok girişli vize talep edildiğinin belirtilmesi

 BAŞVURUNUZLA BİRLİKTE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMINI İBRAZ ETMENİZ ZORUNLUDUR.

  TÜM DİLEKÇELER İNGİLİZCE ALINMAKTADIR. İNGİLİZCE OLMAYAN DİLEKÇELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 NOT: BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMESİ, KESİNLİKLE VİZE VERİLECEĞİNİN BİR GARANTİSİ DEĞİLDİR.

   Ticari vize başvurularının kararları en az 1 hafta sürmektedir. Seyahat planlarında bu dikkate alınmalıdır

 TÜM EVRAKLAR İSTANBUL İÇİN 2 SET – ANKARA İÇİN 1 SET HALİNDE HAZIRLANIP BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

NOT: PASAPORT BOŞ OLAN BAŞVURULAR VE 3 SENE İÇERİSİNDE AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ YAPMAMIŞ PASAPORTLARIN 3 SET HALİNDE BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR.

 

TURİSTİK VİZE ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE EVRAKLAR :

 NOT: Ziyaret Tatil vizeleri ANCAK kısa süreli kalışlar için verilmektedir. Ülkede kalacağınız süre, Giriş Limanında Göçmenlik İşleri Görevlisi tarafından tayin edilmekle birlikte her halükarda azami 90 günü geçmeyecektir. 

  Kalış sürenizi 90 günden fazla uzatmanız imkansızdır. 

 g öçmenlik İşleri Görevlisi tarafından pasaportunuza işlenen tarihte veya daha önce ülkeyi terk etmek zorundasınız. (Vize pulunda belirtilen tarihler, ülkeye giriş yapabileceğiniz tarihleri ifade etmektedir). 

 İstenen Belgeler: Aşağıda belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz gereklidir. 

 •Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu.

 •3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )

 •Ülkeden ayrılmayı düşündüğünüz tarihten sonra 6 ay süreyle geçerli pasaport.

 •Ziyaretinizin gerekçesini – aile, arkadaş ziyareti vb.- gösteren tüm bilgi ve belgeler. (Pasaportun tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi)

  •Evlilik Cüzdanı

 •Uçak rezervasyonu.

 •Otelde konaklamayı düşünüyorsanız, otelden rezervasyon teyidi.

 •İrlanda’da sizi davet eden kişiden, ülkede kaldığınız süre boyunca size konaklama imkanı sağlanacağını da belirten bir davetiye.

 •Vize koşullarına riayet edeceğinize, ülkeye bir mali külfet oluşturmayacağınıza ve izin verilen kalış süresinin sonunda ülkeyi terk edeceğinize dair hem sizden hem de sizi davet eden kişiden yazılı taahhütname.

 •NOT: Vize koşullarına riayet etmemeniz veya izin verilen süreden fazla ülkede kalmanız daha sonra yapacağınız vize başvurularını olumsuz etkileyeceği gibi, sizi davet eden kişinin de yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir

•Sizi davet eden kişiyle tanışıklığınız veya ilişkiniz hakkında ayrıntılı bilgi ve bu bilgileri doğrular mahiyette belge ve kanıtlar.

 •Sizi davet eden kişinin İrlanda vatandaşı olmaması durumunda söz konusu kişinin İrlanda’da ikamet izni olduğunun kanıtı – GNIB kartının ve Göçmenlik Servisi mühürlerinin bulunduğu pasaportunun örnekleri.

 •Davet mektubu

* Davet eden kişi eğer İrlanda vatandaşı değil ise davet mektubuna ilaveten oturma ve çalışma izinlerinin fotokopiside istenmektedir. Davet mektubunda davet eden ve edilen kişilerin adları, davetin geçerli olduğu tarih ve davet eden kişinin açık adresi ve kontak numaraları bulunmalıdır

* Davet eden kişi irlanda vatandaşı ise pasaportundan bir kaç sayfa fotokopi

 •Hastalık gibi beklenmedik olayları da dikkate almak kaydıyla seyahatiniz ve ülkede kalışınız süresince masraflarınızı nasıl karşılayacağınızın kanıtı – Vize başvurunuzdan önceki son 6 aya ait ve tüm masraflarınızı karşılamaya yetecek mali kaynağınız olduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü istenmektedir.

 •NOT: Ülkeye yapmayı düşündüğünüz ziyaret süresince geçerli bir sağlık/seyahat sigortası yaptırmanız tavsiye olunur.

 •Masraflarınızı sizi İrlanda’ya davet eden kişi karşılayacaksa söz konusu kişinin, vize başvurusundan önceki son 6 aya ait ve kalışınız süresince masraflarınızı karşılamaya yeterli mali kaynağı bulunduğunu gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü.

 •Viza başvurunuzdan kısa süre önce bankaya yatırılan toplu paralar dikkate alınmayacaktır.

 •Sürekli ikamet etmekte olduğunuz ülkeye geri dönmek zorunda olduğunuza dair belge ve kanıtlar-

◦Bir işte çalışıyorsanız, söz konusu işte ne kadar süredir çalıştığınızı, yıllık izninizi kullanacağınız tarihler ve aynı işte yeniden iş başı yapmak için geri dönmeniz gereken tarihi belirtir, işvereninizden alacağınız bir yazı.

◦İş yerizin konuni evrakları (Vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)

◦Birbirini müteakip 3 aylık ücret bordrosu.

◦İşe giriş bildirgesi (son 3 aya ait sigorta döcümü)

◦Öğrenci iseniz, devam ettiğiniz sınıfı, kaç yıldır aynı okula devam etmekte olduğunuz, aynı okulda kaç yıl/dönem bitirdiğiniz ve İrlanda ziyaretinizin ardından aynı okulda öğreniminize devam edeceğini gösterir, okul idaresinden alacağınız bir yazı.

◦Vukaatlı Nüfus kayıt örneği

 •Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babadan muvafakname.

 •NOT: Vereceğiniz tüm yazılar işveren veya okulun resmi antetli kağıdına hazırlanmalı ve doğrulama amacıyla irtibat kurulacak kişiyle ilgili tüm ayrıntılar belirtilmelidir. Bu ayrıntılar açık posta adresi, irtibata geçilecek kişinin tam adı, şirket veya okuldaki konumu, telefon numarası (sabit telefon) ve varsa e-posta adresini (Yahoo veya Hotmail gibi e-posta adresleri kabul edilmemektedir) kapsamalıdır. Varsa Web sitesi adresi de belirtilmelidir.

◦Kendi evinizde oturuyorsanız veya kiracıysanız, ziyaretiniz sonunda ülkenize geri döneceğinizin kanıtı olarak bununla ilgili kanıtları da sunabilirsiniz.(topu, araba ruhsat fotokopisi vs.)

◦Sürekli ikamet etmekte olduğunuz ülkede ikamet eden aile bireyleriniz hakkında ayrıntılı bilgi.

◦Evliyseniz veya 18 yaşını doldurmamış çocuğunuz varsa ve eşiniz veya çocuklarınız sizinle birlikte seyahat etmeyecekse evlenme cüzdanınızı ve çocuklarınızın doğum belgelerini de ibraz etmeniz gerekmektedir.

 •Grup gezileri için gezi programınız ve rezervasyon makbuzunuzu da vermeniz gerekmektedir.

 •İrlanda’ya giriş yapmadan önce herhangi bir başka ülkeyi ziyaret edecekseniz, İrlanda vizesi için başvuru yapmadan önce söz konusu diğer ülke için vize almanız zorunludur.

 BAŞVURUNUZLA BİRLİKTE YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMINI İBRAZ ETMENİZ ZORUNLUDUR.

 TÜM DİLEKÇELER İNGİLİZCE ALINMAKTADIR. İNGİLİZCE OLMAYAN DİLEKÇELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 NOT: BELİRTİLEN BELGELERİN TAMAMININ İBRAZ EDİLMESİ, KESİNLİKLE VİZE VERİLECEĞİNİN BİR GARANTİSİ DEĞİLDİR.

 Turistik vize başvurularının kararları en az 5-6 hafta sürmektedir. Seyahat planlarında bu dikkate alınmalıdır

 TÜM EVRAKLAR İSTANBUL İÇİN 2 SET – ANKARA İÇİN 1 SET HALİNDE HAZIRLANIP BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

NOT : PASAPORT BOŞ OLAN BAŞVURULAR VE 3 SENE İÇERİSİNDE AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞ YAPMAMIŞ PASAPORTLARIN 3 SET HALİNDE BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

Leave A Comment